Forslag til innhold i kommuneplanens arealdel er ute på høring

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Vi vil ha dine innspill! Derfor har vi laget et hefte som gir oversikt over de viktigste forslagene til rullering i planen.

Kommuneplanens arealdel fastlegger hva de forskjellige arealene i kommunen skal kunne brukes til og viser sammenhengen mellom samfunnsutviklingen og behov for vern og utbygging.  

Kommuneplanen som er vedtatt 18. juni 2015, gjelder for perioden 2015 - 2025. Det er viktig at planen revideres for å tilpasse planen den utvikling vi har hatt de siste årene.

Arbeidet med revisjon av kommuneplanen som nå legges fram, begynte i 2020 med invitasjon til å komme med forslag til ting som skulle endres i planen fra 2015. 

I heftet vi har lenket til under, kan du lese om hvilke endringer administrasjonen og politikerne mener skal gjøres i den vedtatte planen. 

Nå vil vi vite hva du mener! Send dine innspill til postmottak@bamble.kommune.no.

Fristen er 29. april.  

Les eller last ned hefte

 

Foto: Gunnar Moen