Høring på planprogrammet

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Bamble kommune ønsker innspill til planprogrammet for revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Fristen for å komme med innspill er 5.april 2024.

Foto: Camilla Lindgren-Aspaas

I løpet av våren skal kommunestyret ta stilling til om det skal foretas en revidering av kommuneplanens samfunnsdel, som er kommunens overordnede plan. Kommuneplanenes samfunnsdel skal gi retning for utviklingen av kommunen, og vise prioriterte satsingsområder i årene framover. 

For å utarbeide en ny kommuneplan er det krav til et planprogram i plan- og bygningsloven.  Forslag til planprogrammet inngår som en del av et dokument kalt kommuneplangrunnlaget.

Dokumentet viser planprosessen og gir viktig kunnskap om kommunen. Kommuneplangrunnlaget ble vedtatt av kommunestyret 08. 02.24 i sak 20/24.

Planprogrammet skal sendes på høring og gjøres offentlig kjent.  Det er mulig å komme med innspill til planprogrammet. Kommuneplangrunnlaget vil bli endelig behandlet av kommunestyret 02.05.24.

Planprogrammet leser du her

Innspill til planprogrammet (kommuneplangrunnlaget) kan sendes til postmottak@bamble.kommune.no eller til Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund.

Vedtar kommunestyret å gjennomføre en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, vil forslag til ny plan bli sendt ut på høring i løpet av høsten.