Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan på høring

Sist oppdatert: 27. november 2023

Fristen for å komme med innspill er 10. desember 2023.

Formannskapet vedtok 23. november 2023 sin innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027. I tråd med gjeldende bestemmelse i kommuneloven § 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning, legges innstillingen ut til alminnelig ettersyn før kommunestyrets behandling 14. desember 2023.

Formålet med alminnelig ettersyn er å legge til rette for offentlig debatt, samt åpne for at alle interesserte får mulighet til å komme med innspill til budsjettet og dets innhold.

Formannskapets innstilling og de andre budsjettforslagene finner du i PDF her: 

Formannskapets innstilling - forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet
Arbeiderpartiet - budsjettforslag
Senterpartiet - budsjettforslag
Rødt - budsjettforslag

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan bygger på føringene og utviklingstrekkene som presenteres i kunnskapsgrunnlaget og det er her kommunens økonomiske ressurser prioriteres. Kommunedirektørens forslag kan du lese både i en digital versjon og en pdf-versjon ved å trykke på denne linken: Strategidokument, økonomiplan og budsjett

Formannskapets innstilling, og kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 er også tilgjengelig hos Servicetorget på Bamble rådhus, og Bamble bibliotek og litteraturhus på Stathelle. Fristen for å komme med innspill er 10. desember 2023.

Henvendelser kan rettes til Servicetorget på telefon 35 96 50 00 eller ved personlig oppmøte, og til postmottak@bamble.kommune.no