Timebestilling byggesak

Sist oppdatert: 16. februar 2024

Har du generelle spørsmål til byggesaksavdelingen eller spørsmål i en pågående sak, kan du nå bestille veiledningstime hos oss.

Foto: Magdalena Mianowicz

Du kan bestille et møte tirsdag og torsdag mellom kl. 9-11 og kl.12-14, på inntil 30 min. Møtet kan tas over telefon, Teams eller ved oppmøte på rådhuset. Du kan selv se hvilke saksbehandlere som er ledig ved bestilling.

Når det gjelder pågående saker, må du bestille time hos den saksbehandler som har fått tildelt saken.

Her bestiller du veiledningstime

Tilbudet er kun for privatpersoner og er ikke gebyrbelagt.

I større eller mer komplekse saker, kan det bestilles en referatført forhåndskonferanse. Det må da sendes en skriftlig henvendelse til postmottak@bamble.kommune.no  

Forhåndskonferanse er gebyrbelagt etter gebyrregulativet § 3-5.

 • Forhåndskonferanse med forberedelse og referat = kr 5130,00
 • Dialogmøte uten referat = kr 4300,00

 

Dette kan byggesaksveiledningen hjelpe deg med:

Byggesaksveiledningen svarer på generelle spørsmål om byggesøknader, og gir veiledning om hvor du finner:

 • reguleringsplan og bestemmelser for din eiendom
 • annen nødvendig informasjon, som for dispensasjonssøknad
 • regelverk
 • søknadsskjemaer

 

Dette kan byggesaksveiledningen ikke hjelpe deg med:

 • tegne
 • prosjektere
 • fylle ut søknaden din
 • hjelpe til med å ferdigstille søknaden

  Dette skyldes at vi ikke kan behandle søknader som vi selv har bidratt med å fylle ut. Det vi kan forklare er hva slags informasjon som etterspørres i søknadsblankettens enkelte poster.

  Hvis du ønsker at noen skal sjekke kvaliteten på søknaden eller hjelpe til å ferdigstille søknaden, må du kontakte fagfolk. Hvis du synes hele søknadsprosessen er vanskelig, vil vi anbefale deg å kontakte et ansvarlig foretak som kan hjelpe deg med dette.

  Avklaringer om tekniske krav må rettes til fagkyndig, eventuelt kan du ta kontakt med Direktoratet for byggkvalitet for tolkning av regelverket.