Nustadbakken bofellesskap og øyeblikkelig hjelp-tilbud

Kontaktinformasjon


Besøksadresse:
Bamblevegen 125, 3970 Langesund

Postadresse:
Bamble kommune, Nustadbakken,
PB 80, 3993 Langesund

Tlf: 48 16 49 90 / 40 91 79 05

Leder: Geir Jodnes Freng
E-post: postmottak@bamble.kommune.no

 

 

Nustadbakken bofellesskap

Nustadbakken bofellesskap har heldøgnsbemanning. Bofellesskapet har 8 leiligheter og 1 hybel for voksne med langvarige psykiske vansker, rusutfordringer og store omsorgsbehov. Det gis individuelt tilpasset oppfølging til den enkelte beboer, og det legges vekt på å fremme bedringsprosesser.

Det fokuseres på å skape støttende omgivelser og beholde/utvikle individuelle ferdigheter og ressurser.

Akutt døgntilbud

Kommunens øyeblikkelig hjelp døgntilbud er for personer med kjente psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Det er et frivillig tilbud til innbyggerne i Bamble kommune, og er ment som et alternativ til sykehusinnleggelse. Målet er at du skal få hjelp så tidlig som mulig.  

Behov for innleggelse kan være: Observasjon, struktur, støtte, omsorg og hjelp til opprettelse av ditt nettverk. Oppholdet kan vare inntil 5 døgn.  

Det legges vekt på struktur og døgnrytme - det skaper ro, trygghet og forutsigbarhet. Du vil bli oppfordret til å ha sosiale og fysiske aktiviteter, da det er godt for både den psykiske og fysiske helsen.  

Du må vurderes av fastlege eller legevakt før innleggelse.

Sist oppdatert: 17. januar 2022