Priser og stipend

Priser og Stipend 2022

Forslagsskjema

Priser og Stipend 2020

Kulturpris

2020 –  Knut Bjerke

Byggeskikkpris

2020 –  Larønningen gård

Frivillighetspris

2020 –  David Ryste

Kulturstipend

2020 –  Anne Mari Vardenær Syre

Barne- og ungdomspris

2020 –  1. Langesund sjøspeidergruppe

Idrettsstipend

2020 –  Tiril Fredrikke Schüller

Priser og Stipend 2019

Kulturpris

2019 –  Lars Andre Tokheim

Byggeskikkpris

2019 –  Havparadiset på Hafsund

2019 –  Bamble historielag: Stabburet på Eik

Frivillighetspris

2019 –  Sanitetskvinnene på Valle

Kulturstipend

2019 –  Atelier torvet

Barne- og ungdomspris

2019 –  Stathelle Sharks (innebandygruppa til SOIL)

Idrettsstipend

2019 –  Linnea Fredrikke Andreassen Lundsett

Priser og Stipend 2018

Kulturpris

2018 –   Inge Gromstad

Byggeskikkpris

2018 –   ikke delt ut

Frivillighetspris

2018 –   Liv Bråten Norheim

Kulturstipend

2018 –   Jimi Øien

Barne- og ungdomspris

2018 –   Elevbedriften Aderire, Rønholt skole

Idrettsstipend

2018 –   Martin Polland og Markus Vonstett

Priser og Stipend 2017

Kulturpris

2017 –   Ivo de Figueiredo

Byggeskikkpris

2017 –   Einar Nielsen

Frivillighetspris

2017 –   Per Asdal

Kulturstipend

2017 –   Åsmund Soldal

Barne- og ungdomspris

2017 –   Alice Werswick, Ingrid Kristine Ehmke Wangen og Sara Glenna Arntzen

Idrettsstipend

2017 –   Kaisa Gromstad Ulstrup

Priser og Stipend 2016

Kulturprisen

2016 – Knut Dennis Magnus

Byggeskikkprisen

2016 – Aud og Bent Jacobsen 

Frivillighetsprisen

2016 – Kjell og Unn Halvorsen

Kulturstipend

2016 – Håkon Guttormsen

Barne- og ungdomsstipend

2016 - Daniel og Simen Andersen

Idrettsstipend

2016 – Mats Andersen

Priser og Stipend 2015

Kulturprisen

2015 – Stathelle Skolemusikkorps

Byggeskikkprisen

2015 – Gunnar Holm og Kate Holm

Frivillighetsprisen

2015 – Helge Oland

Kulturstipend

2015 – Hedda Lund Andersen

Barne- og ungdomsstipend

2015 - Malin Oterhals Eikåsen

Idrettsstipend

2015 – Susanne Denise Pettersen

Priser og stipend 2014

 Kulturprisen

 2014 - Arne Flaatten

 Byggeskikksprisen  2014 - Bengt og Liv Andren
 Frivillighetsprisen  2014 - Langesundsfjorden Kystlag
 Kulturstipend  2014 - Marte Therese Jakobsen
 Barne- og ungdomsstipend  2014 - Hannah Nymann Berg og Thomas Dalevoll
 Idrettsstipend  2014 - Thomas Asheim Ødegaarden                                                                               
 Drømmestipend  2014 - Håkon Guttormsen

Priser og stipend 2013

 Kulturprisen

 2013 - Langesund damekor - for sin innsats som gledesspredere

 Byggeskikksprisen  2013 - Bamble historielag - for restaurering av kruttkjelleren i Sekkekilen
 Frivillighetsprisen  2013 - Bamble turlag - for arbeidet med kommunens friluftsområder, særlig kyststien
 Kulturstipend  2013 - Kasper Waag
 Barne- og ungdomsstipend  2013 - Mats Tverraaen og Sol Strøm Jensen
 Idrettsstipend  2013 - Vilde Andersen Vinje

 

Alle priser er på inntil kr. 10 000,-

Kandidater som er nominert tidligere kan foreslås igjen.

Send forslag til innen 15. oktober hvert år til:

Kommunens epost 

Vedtekter

Kulturpris

Byggeskikkpris

Frivillighetspris

Kulturstipend

Idrettsstipend

Barne- og ungdomspris 

Tidligere års mottakere

Kulturstipend - tidligere mottakere

Idrettsstipend - tidligere mottakere

Barne og ungdomspris/stipend - tidligere mottakere

Restaurering/ byggeskikkpris - tidligere mottakere

Kulturpris - tidligere mottakere

Frivillighetspris - tidligere mottakere

Sist oppdatert: 07. mars 2022