Langesund barneskole

Langesund barneskole

Langesund barneskole ligger i fine omgivelser på Nustad, litt nord for Langesund sentrum. Omgitt av skog på alle kanter kan elevene ha naturen som lekeplass. Skolens utforming gjør at uteområdet naturlig er delt i fire slik at elevene fordeler seg jevnt på ulike aktiviteter. Skolen stod ferdig i 1982. Høsten 1997 stod et nytt tilbygg ferdig med plass til førsteklassingene og skolefritidsordningen

Postadresse: Bamble kommune, Langesund barneskole, Boks 80, 3993 Langesund

Visjon og verdier

Langesund barneskole åpner dører mot verden og framtida!

Mål:

Skape Hjertebarn som mestrer og som har gode verdier og egenskaper. Vårt hjertebarn symboliserer alle barna på Langesund barneskole.

Alle barna er våre barn og vi har et felles ansvar.

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Langesund barneskole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Langesund barneskole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljør 

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider 

Logg inn på Visma Flyt Skole (VFS)

Ukeplaner

 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

 Skjema leksehjelp 

Skolens virksomhetsplan 2018/2019

Kjærlighet og grenser - Våren 2019

Vi ønsker alle foresatte på 7. trinn velkommen til årets Kjærlihet og grenser ved Langesund barneskole.

Invitasjon KogG

Skolerute - Fri fra skolen

Skolerute 2018-2019          Søk om fri 

Visma Flyt Skole

Utviklingsarbeid 2018-2019

Liv og røre

I år vil vi implementere Liv og røre til 1. og 3. trinn i tillegg til det som er årets 6. trinn. Fjoråret har gitt 5. trinn et solid innblikk i Liv og røre-metodikken, og vi gleder oss til at 1. og 3. trinn også skal være med. Det settes av tid til fysisk aktivitet i ulike fag i tillegg til kroppsøving. De øvrige klassetrinnene oppfordres fremdeles til å sette av tid til fysisk aktivitet som metode i de ulike fagene. Alle trinn ved skolen skal ha «fem-minutter’n» - det innebærer at vi er har «aktive avbrudd» i undervisningen i løpet av hver skoledag.

Nærmere presentasjon av Liv og røre finner dere her.

RespektsirkelRespekt for regning
Respektprogrammet, som blant annet inneholdt temaet klasseledelse, ble avsluttet som program 15. mars 2016 og blir nå videreført av den statlige satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Vi har valgt satsingsområdene; regning i alle fag og klasseledelse, og alle våre skoler vil delta.

I Bamble har vi valgt å kalle satsingen «Respekt for regning». På den måten sikrer vi videreføring av Respektprogrammet gjennom å bruke vår nye kunnskap inn i satsingen på regning i alle fag. Alle skolene har jobbet med forankring og planlegging våren 2016, og det er oppstart på alle skoler fra høsten 2016.

Hva innebærer denne satsingen for oss?

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid. Bamble kommune deltar i pulje 4, og satsingen vår går over tre semestre. Det er høgskolen i Sørøst-Norge som leverer det faglige innholdet. 

Målet med satsingen er å gjøre skolene våre enda bedre som læringsarena gjennom god klasseledelse og heve elevenes kompetanse innenfor regning. Forhåpentligvis er dette et bidrag til å få elevene til å stå enda bedre rustet med tanke på å gjennomføre videregående opplæring når de kommer så langt.

Her kan du lese mer om vårt nye, spennende utviklingsarbeid.

SFO

SFO-leder: Mona Slaatmo

Telefon: 35 96 76 96

Åpningstider: Mandag - fredag fra kl.07.15-16.45.

SFO har 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret, der noen er sammen med skolen. SFO er åpen i skolens ferier og fridager for barn med ferietilbud, men er stengt i juli måned.

Meny uke 9-13 SFO

Vi følger Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen.

Det serveres havregrøt på SFO en gang pr. uke, varmmat inne på SFO minst en gang pr. uke - rullerer mellom fisk, kjøtt og vegetar 
og mat på tur minst en gang pr. uke.

Alle rettene på menyen blir tilpasset for de elevene som har allergi.

Uke 9

Tacobaguett

Allergen: hvete

Drikke:vann/ melk

 

Uke 10

Shreksuppe

Allergen:

Drikke: vann/melk

 

Uke 11

Fiskeburger

Allergen:

Drikke: vann/melk

 

Uke 12

 Pizza

Allergen: hvete 

Drikke: vann/melk

 

Uke 13

 Pastasalat

Allergen: hvete

Drikke: Vann/melk

 

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må fra 2014 gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Søknadsfristen er 01.03.2018.
  • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SFO-satser
SFO 2019          
Morgentilbud To faste dager i uken Tre dager i uken, fleksibel ordning Fire faste dager i uken-80% Fem dager i uken
(30%, følger skoleruta)  -40 % -60 %   -100 %
Opphold(+2,3%) 902 1204 1807 2408 3011
Kost(+1,8%)   86 125 170 213
Søskenmoderasjon (-35%) -316 -421 -632 -843 -1054

Når det gjelder kommunens tilbud «tre dager per uke fleksibel ordning» (60%), så må foresatte avklare med skolens SFO-leder hvilke dager som skal være gjeldende.
Det er kun dette tilbudet som er fleksibelt på dager. I de øvrige tilbudene skal det avtales faste dager.

Nye endringer må avklares med SFO i rimelig tid.
Det tas forbehold om at prisene kan bli endret.
Dagbarnsplass kan ikke benyttes som fast ordning, kun ved akutte behov. Det gis søskenmoderasjon – for barn nr 2 betales det 35% avslag av gjeldende satser og for øvrige barn 50%.
SFO-plassen beholdes til og med endt 4. årstrinn eller til oppsigelse skjer skriftlig (elektronisk skjema) fra en av partene – 1. april for inneværende skoleår, og 1. juli for kommende skoleår.

Barnehagesatser

BARNEHAGE 2019

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold

1495

1794

2093

2392

2990

Kost (+1,8 %)

151

151

299

299

299

Tillegg for redusert plass (er inkl)

150

150

150

150

 

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

 

 

 

 

-897

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

 

 

 

 

-1495

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling er 1. juli 2019.    Søknadsskjema her


Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (eng)

Bildegalleri

Utvalg

  • Elevrådet
  • FAU
  • SU
  • SMU

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 11. april 2019