Langesund barneskole

Velkommen til Langesund barneskole

Kontaktinformasjon

Adresse: Nustad skolevei 9, 3970 Langesund
Postadresse: Bamble kommune, Langesund barneskole, Boks 80, 3993 Langesund
Tlf: 35 96 76 80

Rektor: Kenneth B. Johnsen

Om skolen

Langesund barneskole ligger i fine omgivelser på Nustad, litt nord for Langesund sentrum. Omgitt av skog på alle kanter kan elevene ha naturen som lekeplass. Skolens utforming gjør at uteområdet naturlig er delt i fire slik at elevene fordeler seg jevnt på ulike aktiviteter. Skolen stod ferdig i 1982. Høsten 1997 stod et nytt tilbygg ferdig med plass til førsteklassingene og skolefritidsordningen

Facebook

Visjon og verdier

Langesund barneskole åpner dører mot verden og framtida!

Mål: Skape Hjertebarn som mestrer og som har gode verdier og egenskaper. Vårt hjertebarn symboliserer alle barna på Langesund barneskole.

Alle barna er våre barn og vi har et felles ansvar.

Skolerute - Fri fra skolen

Skolerute 2022 - 2023    

Søk om fri 

SFO - Skolefritidsordningen

SFO - Skolefritidsordningen

Åpningstider: Mandag - fredag 07.15-16.45
Telefon: 477 57 562
SFO-leder: Mona Slaatmo

SFO har 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret, der noen er sammen med skolen. SFO er åpen i skolens ferier og fridager for barn med ferietilbud, men er stengt i juli måned.

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelse av plass

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1. april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

Vedtekter SFO 

Skolehelsetjenesten

 

Råd og Utvalg

FAU - Foreldrenes Arbeidsutvalg

Møtereferat februar 2023

Møtereferat november 2022

Møtereferat september 2022

SU - Samarbeidsutvalget

Møtereferat oktober 2022

Møtereferat mai 2022

Satsningsområder/virksomhetsplan

Sist oppdatert: 10. mars 2023