Langesund barneskole

Nyheter          Fronter

Informasjon om skolen

Langesund barneskole ligger i fine omgivelser på Nustad, litt nord for Langesund sentrum. Omgitt av skog på alle kanter kan elevene ha naturen som lekeplass. Skolens utforming gjør at uteområdet naturlig er delt i fire slik at elevene fordeler seg jevnt på ulike aktiviteter. Skolen stod ferdig i 1982. Høsten 1997 stod et nytt tilbygg ferdig med plass til førsteklassingene og skolefritidsordningen

Postadresse: Bamble kommune, Langesund barneskole, Boks 80, 3993 Langesund

Visjon og verdier

Langesund barneskole åpner dører mot verden og framtida!

Mål:

Skape Hjertebarn som mestrer og som har gode verdier og egenskaper. Vårt hjertebarn symboliserer alle barna på Langesund barneskole.

 For oss som jobber på Langesund barneskole betyr dette at
 • Vi vil sette barna i stand til å møte krav og utfordringer som møter dem i framtiden
 • Vi vil bevisstgjøre barna om egen identitet.
 • Vi vil gi dem muligheter og ruste dem til å takle raske endringer i samfunnet.
 • Vi vil gi dem kulturarv 
 • Vi vil gi dem dannelse
 • Vi vil åpne dører for alle barn.
 • Vi vil gi dem kunnskap og sosial kompetanse
 • Vi vil gi barna røtter og vinger
 • Vi vil se hele mennesket

Alle barna er våre barn og vi har et felles ansvar!!

Satsingsområder

1.  RESPEKT

2. UTARBEIDE LOKALE LÆREPLANER I ALLE FAG

3. FYSISK AKTIVITET

Skolerute / Fri fra skolen

Permisjonsreglement      Skolerute 2016-2017          Søk om fri 

Utviklingsarbeid 2016-2017

RespektsirkelRespekt for regning
Respektprogrammet, som blant annet inneholdt temaet klasseledelse, ble avsluttet som program 15. mars 2016 og blir nå videreført av den statlige satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Vi har valgt satsingsområdene; regning i alle fag og klasseledelse, og alle våre skoler vil delta.

I Bamble har vi valgt å kalle satsingen «Respekt for regning». På den måten sikrer vi videreføring av Respektprogrammet gjennom å bruke vår nye kunnskap inn i satsingen på regning i alle fag. Alle skolene har jobbet med forankring og planlegging våren 2016, og det er oppstart på alle skoler fra høsten 2016.

Hva innebærer denne satsingen for oss?

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid. Bamble kommune deltar i pulje 4, og satsingen vår går over tre semestre. Det er høgskolen i Sørøst-Norge som leverer det faglige innholdet. 

Målet med satsingen er å gjøre skolene våre enda bedre som læringsarena gjennom god klasseledelse og heve elevenes kompetanse innenfor regning. Forhåpentligvis er dette et bidrag til å få elevene til å stå enda bedre rustet med tanke på å gjennomføre videregående opplæring når de kommer så langt.

Her kan du lese mer om vårt nye, spennende utviklingsarbeid.

SFO

SFO-leder: Mona Slaatmo

Telefon: 35 96 76 96

Åpningstider: Mandag - fredag fra kl.07.15-16.45.

SFO har 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret, der noen er sammen med skolen. SFO er åpen i skolens ferier og fridager for barn med ferietilbud, men er stengt i juli måned.

 

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må fra 2014 gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

 • Søknadsfristen er 01.03.2016.
 • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
 • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
 • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SFO 2017

30% *

60%

100%

Opphold

860

1721

2867

Kost (+2,1 %)

 

119

202

Søskenmoderasjon (-35%)

-301

-602

-1003


Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (eng)

Bildegalleri

Utvalg

 • Elevrådet
 • FAU
 • SU
 • SMU

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 15. februar 2017
Langesund barneskole

Besøksadresse:

Nustad skolevei 9
3970 Langesund

Posadresse:

Postboks 80
3993 LANGESUND

Telefon: 35 96 76 80

Kontaktperson: Petter Tørdal Haugen

Tittel: Rektor

Telefon: 35 96 76 82

Kontaktperson: Signe Nordaunet-Olsen

Tittel: Inspektør

Telefon: 35 96 76 81