Langesund barneskole

Velkommen til Langesund barneskole

Kontaktinformasjon

Adresse: Nustad skolevei 9, 3970 Langesund
Postadresse: Bamble kommune, Langesund barneskole, Boks 80, 3993 Langesund
Tlf: 35 96 76 80

Rektor: Kenneth B. Johnsen

Om skolen

Langesund barneskole ligger i fine omgivelser på Nustad, litt nord for Langesund sentrum. Omgitt av skog på alle kanter kan elevene ha naturen som lekeplass. Skolens utforming gjør at uteområdet naturlig er delt i fire slik at elevene fordeler seg jevnt på ulike aktiviteter. Skolen stod ferdig i 1982. Høsten 1997 stod et nytt tilbygg ferdig med plass til førsteklassingene og skolefritidsordningen

Facebook

Visjon og verdier

Langesund barneskole åpner dører mot verden og framtida!

Mål: Skape Hjertebarn som mestrer og som har gode verdier og egenskaper. Vårt hjertebarn symboliserer alle barna på Langesund barneskole.

Alle barna er våre barn og vi har et felles ansvar.

SFO - Skolefritidsordningen

SFO - Skolefritidsordningen

Åpningstider: Mandag - fredag 07.15-16.45
Telefon: 477 57 562
SFO-leder: Mona Slaatmo

SFO har 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret, der noen er sammen med skolen. SFO er åpen i skolens ferier og fridager for barn med ferietilbud, men er stengt i juli måned.

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelse av plass

  • Det er meget viktig å søke SFO-plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1. april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Fra 1. august 2023 vil du finne følgende søknadsskjemaer i Visma Flyt skole:

·        Innmelding, endring og oppsigelse av SFO
·        Søknad om redusert betaling - SFO
·        Permisjonssøknad
·        Skoleskyss
·        Klage på standpunktkarakter
·        Søknad om sletting av fravær

Kommunikasjonssystemet mellom skole og hjem er et program som heter Visma Flyt Skole.  Der skal alle foresatte med foreldreansvar ha tilgang til sitt barn og kunne kontakte barnets lærere.

Vi anbefaler å laste ned appen Visma Min skole – foresatt. I den kan du f.eks. motta eller sende meldinger, melde fravær på skole og SFO, og gi samtykker.

Foresatte til våre nye 1. klassinger får tilgang når de registreres inn på skolen og kan da logge seg inn på https://skole.visma.com/bamble  med elektronisk ID. Trenger du hjelp? Slik logger du deg inn.

Alle kommunens søknadsskjemaer skiftes nå ut. Vi legger fortløpende inn nye søknadskjemaer for skole på Visma. Flere skjemaer er allerede på plass (SFO-skjemaene) og alle vil være tilgjengelige fra 1. august. Her vil du blant annet finne søknadskjema for permisjon, SFO og skoleskyss.

For å bruke skjemaene i Visma må du logge deg inn via denne lenken, da du ikke får opp søknadsskjema via appen Visma Skole. 

Mer informasjon om søknader og tidsfrister finner du her.

Priser SFO

Vedtekter SFO 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Kari Gundersen

Telefon: 95 12 65 72

Tilstede: Fredag

Les mer om skolehelsetjenesten

Råd og Utvalg

FAU - Foreldrenes Arbeidsutvalg

FAU og foreldrene er viktige medspillere for et godt læringsmiljø og oppvekstmiljø på Langesund skole. FAU skal:           

  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Møtereferat mars 2023

Møtereferat februar 2023

SU - Samarbeidsutvalget

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Møtereferat oktober 2022

SMU - Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal arbeide for en aktiv deltakelse fra elever, foreldre og skolen i arbeidet med skolemiljøet. Utvalget har rett til å uttale seg om arbeidet med skolemiljøet.

Skolens plan

Sist oppdatert: 05. september 2023