Priser og gebyrer

Priser og gebyrer

Prisliste helse- og omsorgstjenester 2023

Abonnement for hjelp i hjemmet netto inntekt:

Pr.mnd

0 – 220.954 pr. år
220.954 – 334.431 pr. år
334.431 – 445.908 pr. år
445.908 – 557.385 pr. år
            > 557.385 pr. år

Kr.    220
Kr.    821
Kr. 1.541
Kr. 2.848
Kr. 3.689

NB! Abonnementet Kr. 215- pr. mnd halveres ikke

 

Timebetaling:

 

Hjemmehjelp pr. time

Kr.    446

Opphold i alders-og sykehjem:

 

Rehabililtering/kortidsopphold:
Kortidsopphold pr. døgn
Dag/nattopphold pr. dag/natt


Kr.    185
Kr.    105

Legevaktstjenester

 

Sykepleieråd ved frammøte/Konsultasjon
Ekspedisjonsgebyr ved salg av medisiner/materiell Materiell/medikamenter
Sårbehandling
Fjerning av fremmedlegemer
Pari-/oksygenbehandling
Kateter
DT og Tetavax
Journalutskrift

 

 

Egen prisliste

Andre tjenester

 

Sykepleietjeneste utenom hjemmet
Salg av materiell – ekspedisjonsgebyr
Materiell

Kr    62
Kr    25
Egen prisliste

Trygghetsalarm:

 

Etableringsgebyr
Leie pr. måned

Kr.  620
Kr.  384

Fotpleie:

 

Pr. behandling

 Kr. 674

Frisør:

 

Permanent
Vask/legging
Klipp
Vask/ klipp/ legg

Kr.  965
Kr.  324
Kr.  324
Kr.  530

Middag:

 

Stor porsj. med dess/suppe
Stor porsj. uten dess/suppe
Liten porsj. med dess/suppe
Liten porsj. uten dess/suppe
Risengrynsgrøt/kake


Husholdningspenger i Bofellesskap pr.mnd

Kr.     118
Kr.       98
Kr.       88
Kr.       70
Kr.       70


Kr. 3.458

Vask av tøy:

 

Pr. kilo tørt tøy
Abonnement: Sengetøy,håndkler,kluter pr.mnd bonnement: Sengetøy, håndkler, kluter og privat tøy pr. mnd

Kr.   59,00
Kr. 418,00

Kr. 831,00

Dammane Dagavdeling:

 

Pr.dag

Kr. 105

 

 

 

 

Vaksinepriser 2023

Konsultasjonshonorar for personer ≥16 år

Kr.150

Boostrix-polio,

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio booster

Kr. 300

Tetravac

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio basisvaksinering

Kr. 300

Dukoral pr.dose

Kolera

Kr. 650

Stamaril

Gul feber

Kr. 400

Havrix adult

Hepatitt-A

Kr. 300

Havrix pediatric

Hepatitt-A

Kr. 250

Engerix B voksen

Hepatitt-B

Kr. 300

Engerix B barn

Hepatitt-B

Kr. 200

Twinrix voksen

Hepatitt A+B

Kr. 550

Twinrix barn

Hepatitt A+B

Kr. 400

Ixiaro

Japansk encefalitt

Kr. 900

Nimenrix

Meningokokk ACWY

Kr. 400

Verorab

Rabies

Kr. 600

Ticovac

Skogflått encefalitt

Kr 400

Ticovac junior

Skogflått encefalitt

Kr 350

Typhim

Tyfoidfeber

Kr. 250

BCG

Tuberkulose

Kr.0 KUN konsultasjonshonorar

Pneumovax

Pneumokokk

Kr. 400

Fluarix

Sesonginfluensa

Kr.250 UTEN konsultasjonshonorar

Polio

 

kr.150

Sist oppdatert: 05. januar 2021