Priser og gebyrer

Priser og gebyrer

Prisliste helse- og omsorgstjenester 2024

Abonnement for hjelp i hjemmet netto inntekt:

Pr.mnd

0 – 220.954 pr. år
220.954 – 334.431 pr. år
334.431 – 445.908 pr. år
445.908 – 557.385 pr. år
            > 557.385 pr. år

Kr.    230
Kr.    876
Kr. 1644
Kr. 3039
Kr. 3936

NB! Abonnementet Kr. 215- pr. mnd halveres ikke

 

Timebetaling:

 

Hjemmehjelp pr. time

Kr.    476

Opphold i alders-og sykehjem:

 

Rehabililtering/kortidsopphold:
Kortidsopphold pr. døgn
Dag/nattopphold pr. dag/natt


Kr.    193
Kr.    110

Legevaktstjenester

 

Sykepleieråd ved frammøte/Konsultasjon
Ekspedisjonsgebyr ved salg av medisiner/materiell Materiell/medikamenter
Sårbehandling
Fjerning av fremmedlegemer
Pari-/oksygenbehandling
Kateter
DT og Tetavax
Journalutskrift

 

 

Egen prisliste

Andre tjenester

 

Sykepleietjeneste utenom hjemmet
Salg av materiell – ekspedisjonsgebyr
Materiell

Kr    66
Kr    27
Egen prisliste

Trygghetsalarm:

 

Etableringsgebyr
Leie pr. måned

Kr.  662
Kr.  410

Fotpleie:

 

Pr. behandling

 Kr. 719

Frisør:

 

Permanent
Vask/legging
Klipp
Vask/ klipp/ legg

Kr.  1030
Kr.  346
Kr.  346
Kr.  566

Middag:

 

Stor porsjon middag
Liten porsjon middag
Risengrynsgrøt 
Dessert

Eksisterende abonnement endreskun den 1. hver måned.

Husholdningspenger i Bofellesskap pr.mnd

Kr.     103
Kr.      75
Kr.      75
Kr.      20

 


Kr. 3690

Vask av tøy:

 

Pr. kilo tørt tøy
Abonnement: Sengetøy,håndkler,kluter pr.mnd bonnement: Sengetøy, håndkler, kluter og privat tøy pr. mnd

Kr.   63
Kr. 446

Kr. 887

Dammane Dagavdeling:

 

Pr.dag

Kr. 110

 

 

 

 

Vaksinepriser 2024

Konsultasjonshonorar for personer ≥16 år

Kr.150

Boostrix-polio,

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio booster

Kr. 300

Tetravac

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio basisvaksinering

Kr. 300

Dukoral pr.dose

Kolera 2 doser

Kr. 900

Stamaril

Gul feber

Kr. 400

Havrix adult

Hepatitt-A

Kr. 300

Havrix pediatric

Hepatitt-A

Kr. 250

Engerix B voksen

Hepatitt-B

Kr. 300

Engerix B barn

Hepatitt-B

Kr. 200

Twinrix voksen

Hepatitt A+B

Kr. 550

Twinrix barn

Hepatitt A+B

Kr. 400

Ixiaro

Japansk encefalitt

Kr. 900

Nimenrix

Meningokokk ACWY

Kr. 400

Verorab

Rabies

Kr. 700

Ticovac

Skogflått encefalitt

Kr 400

Ticovac junior

Skogflått encefalitt

Kr 350

Typhim

Tyfoidfeber

Kr. 250

BCG

Tuberkulose

Kr.0 KUN konsultasjonshonorar

Pneumovax

Pneumokokk

Kr. 400

Fluarix

Sesonginfluensa

Kr.250 UTEN konsultasjonshonorar

Polio

 

kr.150

Gardasil

HPV

kr. 1650

Cervarix

HPV

kr. 950

Dengufeber

Qdenga

kr. 1000

RS-virus (60 år og eldre)

 

kr. 2500

Sist oppdatert: 05. januar 2021