Psykososialt Kriseteam

Hva er en krise

Når det skjer en brå, dramatisk eller kristisk hendelse i livet, kaller vi det en krise. Det er gjerne en situasjon som avviker fra det som er normalt, og den oppstår relativt hastig.Hendelsen truer grunnleggende verdier (liv, helse, livsgrunnlag), og krever at tiltak settes i verk raskt. Kriseteamet kan hjelpe deg med bearbeiding av normale psykiske reaksjoner, og eller støtte på annen måte.

Mange lurer på når, hvor og om man skal søke hjelp når kriser har oppstått.
Psykososialt kriseteam har døgnvakt og kan bidra i slike situasjoner. Er du i tvil om hva du bør gjøre, ta kontakt direkte med vakthavende i teamet på telefon 952 51 211, eller med Bamble legevakt 35 96 55 20. Her får du snakke med dyktige fagpersoner som kan gi deg råd og veiledning.

Viktig kontaktinformasjon

Bamble legevakt: tlf: 35 96 55 20
Kriseteam vakttelefon: tlf: 952 51 211
Virksomhetsleder Ann-Christin Nordahl: tlf: 481 64 952

Aktuelle hendelser kan være:

  • Selvmord, selvmordsforsøk, drap, uventet dødsfall
  • Direkte trussel som vold eller drap
  • Ulykker og nestenulykker
  • Tilskuersituasjon ved en alvorlig hendelse hvor du har hjulpet til eller som du har vært vitne til.

Hvem kan få hjelp?

Barn, ungdom og voksne som oppholder seg eller bor i kommunen kan få psykososial krisehjelp ved behov. Den som tar i mot henvendelsen avgjør hvorvidt det skal iverksettes krisehjelp fra kriseteamet eller om det ordinære hjelpeapparatet skal benyttes.

Hvem kan henvende seg for å be om hjelp fra kommunen? 

  • Politi, brannvesen, lege/legevakt, sykehus m. fl.
  • Personer som oppholder seg eller bor i kommunen
  • Kommunens virksomheter
  • Etterlatte
  • Prest/diakon

 

Sist oppdatert: 02. januar 2024