Vigsel i Bamble kommune

Ønsker dere å gifte dere på ærverdige Halen gård, har dere mulighet til å bli viet i Biblioteket

Vigsel i Bamble kommune fra 2018

Uteområde - Halen gårdFra 1. januar 2018 overtar kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene. 

Pris

Bamble kommune tilbyr gratis vigsler i kommunens egne lokaler.

 Prøvingsattest

Før brudeparet bestiller tid for vigsel, må prøvingsattest foreligge hos kommunen. Prøvingsattest bestiller du hos Folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.

Bestill prøvingsattest hos skatteetaten.no. 

  • Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet.
  • Du skal sende den originale prøvingsattesten til oss, ikke en kopi
  • Du kan også levere den på Servicetorget på rådhuset i Langesund.

Når kan du vigsles?

Vigslene på Halen gård vil foregå en fredag i hver måned. I mai, juni og august er det to vigsler i måneden.  I juli er det ikke vigsler i Bamble kommune.

Disse datoene tilbyr vi vigsel i 2018:

5. januar
2. februar
2. mars
6. april
4. mai
25. mai
1. juni
22. juni
3. august
24. august
7. september
12. oktober
2. november
7. desember

Vigselen foregår i tiden fra kl. 0900 -1300 og tar 10-20 minutter.

Bestille tid

Når vi har mottatt gyldig prøvingsattest kan du bestille tid for vielsen. Behandlingstid er 14 dager.
Send bestillingen din til postmottak@bamble.kommune.no ,bestillinger gjøres kun pr mail. 

  • Sett gjerne opp alternative datoer dersom førstevalget skulle være opptatt.
  • Det er dessverre ikke mulig å bestille tid pr. telefon.
  • Vi sender deg et bekreftelsesbrev når tiden for din vielse er bestilt.

VigselromHvor foregår seremonien?

Vigselen holdes på vakre og tradisjonsrike Halen gård i Langesund. Det er plass til ca. 10 personer totalt.

Vigslere

I Bamble kommune er det ordfører og varaordfører som er godkjent som vigslere.

Kontaktinformasjon

Søknad om vigsel sendes: postmottak@bamble.kommune.no

Postadresse:
Bamble kommune, Politisk sekretariat
Postboks 80,
3993  LANGESUND

Besøksadresse:
Rådhuset, Kirkeveien 12
3970 LANGESUND

Ved spørsmål ring Bamble kommune telefon 35 96 52 77 eller 35 96 50 48

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tid for vigsel. Paret må vise gyldig legitimasjon (pass og førerkort) og skrive under i Vigselsboken før seremonien starter.

Vitner 

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Selve vigselen

Det er satt av cirka 10-20 minutter for hvert par. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest ettersendes av Folkeregisteret.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Kunstnerisk innslag

Ønskes kunstnerisk innslag, ordner brudeparet dette selv. Gi beskjed om dette på forhånd. Husk også å beregne dette innenfor 20 minutter som er avsatt.

Sist oppdatert: 06. november 2017