Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

I Bamble kommune har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i alle skolene i Bamble.

Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og alle skolene skal arbeide aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø i Bamble kommune og på den enkelte skole.

Felles kommunalt ordensreglement

Hva skal skolen gjøre - felles kommunal handlingsveileder

Nytt kapittel 9a i Opplæringsloven - informasjon til foreldre

Meld mobbing

 

Informasjon om trygt og godt skolemiljø fra den enkelte skole:

Herre skole     Langesund barneskole  

Rugtvedt skole     Rønholt skole     Stathelle barneskole

 

Sist oppdatert: 21. september 2022