Åpent møte om innseiling til Grenland

I forbindelse med tre detaljreguleringsplaner for innseiling til Grenland arrangeres det et åpent møte på Halen gård den 1. september