Åpne møter i skolekretsene om Ungdomsskolestruktur

I forbindelse med utredninger av alternative ungdomsskolestrukturer i Bamble, inviterer Bamble kommune og KS konsulent alle interesserte til åpne møter vedr. ungdomsskolestruktur.

Ungdomssole

Den 25.9. foreligger rapporten om fremtidig ungdomsskolestruktur fra KS Konsulent. Denne rapporten er bestilt av et enstemmig Bamble kommunestyre i februar 2015. Arbeidet med å komme frem til anbefalingene i rapporten bygger på en bred prosess med mange parter involvert; elever, foresatte, skoleledere og tillitsvalgte. Det har i tillegg vært en prosjektgruppe som har kommet med anbefalinger i flere møter samt en styringsgruppe som har sett at prosessen har gått til på rett måte.

Når rapporten foreligger, blir det en lang høringsperiode. I denne perioden inviterer vi til åpne møter i alle de fem skolekretsene. Målsetningen med ett møte i hver skolekrets er både å informere og å be publikum i hver krets om å tenke særskilt på hva rapportens anbefalinger vil kunne bety for dem. Disse åpne møtene blir ledet av kommunalsjef og KS konsulent, og vertskap er rektorene sammen med elever og foresatte.

Møtene gjennomføres kl. 1800 – ca 2000 etter følgende plan:

Tirsdag 29.9       Grasmyr /Stathelle  - kantina Bamble videregående skole

Onsdag 30.9       Rønholt -  i Rønholthallen

Tirsdag 27.10     Rugtvedt

Onsdag 28.10    Herre - Gymsal

Torsdag 29.10    Langesund  - barneskolens gymsal

Sist oppdatert: 26. november 2015