Beredskapsøvelse 1.oktober – «Traak 2015»

Torsdag 1.oktober gjennomføres en beredskapsøvelse i regi av Katastrofeberedskapsrådet i Grenland

RafnesScenariet er en alvorlig hendelse på Rafnes industriområde, og øvelsen heter «Traak 2015». Øvelsen involverer samtlige nødetater, kommuner i Grenland, Fylkesmannen i Telemark, Røde Kors, Sivilforsvaret, Sykehuset Telemark HF, Industrien på Rafnes og interkommunalt utvalg mot akuttforurensing i Telemark (IUA Telemark).

Beredskapsøvelsen medfører økt aktivitet og bruk av utrykningskjøretøy i regionen Grenland i tidsrommet kl.0830-14:00. Øvelsen har som formål å øve varsling, kommandolinjer, beredskapsorganisering, kommunikasjon og krisehåndtering på strategisk, operativt og taktisk nivå. Hensikten med øvelsen er også å teste kapasitet og evne, og for å øve samarbeid og samhandling mellom de ulike aktørene som er involvert.

Kontaktperson i Bamble kommune:

Brannsjef Morten Meen Gallefos / 970 58 614

Sist oppdatert: 26. november 2015