Bredbåndstilskudd 2015

Bamble kommune søkte i vår for andre gang om statlig støtte til utbygging av bredbånd.

Digital kommunikasjonBamble kommune søkte via NKOM om å bygge ut bredbåndsnettet sitt. Flere deler av kommunen har i dag dårlig eller ingen dekning og kommunen hadde håpet på statlig støtte. I år nådde kun to kommuner i Telemark opp, så vi gratulerer Bø og Sauherad med statlig støtte.

 

Les mer om dette her

Nasjonal resultatoversikt

Sist oppdatert: 26. november 2015