Går drømmen din opp i røyk?

Bamble kommune og virksomhet for rusomsorg inviterer til avvenningskurs.

RusavvenningskursVirksomhet for rusomsorg i Bamble kommune inviterer til hasjavvenningskurs for deg
mellom 17-25 år.

Det er viktig å presisere at kurset er gratis å delta på og kurset har oppstart i oktober 2015.

Å leve er å velge.
Du står alltid foran et valg.
Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen.
Noe vil du ha mer av, og noe blir du lei av.

Ønsker du mer informasjon om kurset og ønsker å melde deg på, da kontakter du rusomsorgen:
Elin Cecilie Esborg - tlf 481 65 020
Elin Oppegaard - tlf 481 64 931
Gitte Westlund - tlf  948 10 554 - gitte.westlund@bamble.kommune.no

Vel møtt!

Rusomsorgen

Sist oppdatert: 26. november 2015