Mulig opprettelse av flyktningsmottak

Bamble kommune har fått henvendelse fra DSB og UDI om muligheten for å opprette mottak av flyktninger.

FlyktningtilstrømmingAsylsituasjonen i Europa er i dag under kraftig utvikling og har forflyttet seg over Norges grenser. Dette gir utfordringer både på kort og lang sikt. Kommunene i Norge har fått et stort og selvstendig ansvar for de som til enhver tid befinner seg i kommunen. Dette inkluderer også flyktninger.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har sammen med UDI (Utlendingsdirektoratet) forpliktet seg til å skaffe husly til alle flyktninger og asylsøkere. Derfor har nå Bamble kommune fått en henvendelse fra disse instansene om å se nærmere på løsninger som kan være til hjelp for ankomst av større mengder flyktninger.

Kriseledelsen i Bamble kommune var i går samlet for å se på ulike løsninger for å takle en mulig tilstrømming til kommunen. Tilstrømmingen defineres av UDI som akuttinnkvartering, dette vil si midlertidige løsninger for å sikre innkvartering til nyankomne asylsøkere. Selv om denne situasjonen er ny og uoversiktlig, har Bamble kommune en god og robust kriseberedskap som er godt rustet for å takle en slik tilstrømming, samt samarbeidspartnere som kan tilkalles ved nødvendighet.

Ordføreren