Endringer i skattebetalingsloven

Med virkning fra 1. januar 2017 er flere bestemmelser endret i skattebetalingsloven og skattebetalingsforskriften

Det gjelder blant annet reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav i skattebetalingsloven kap 9. Endring av adgangen til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene.

Det er vedtatt at det ikke lenger skal være adgang til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene og skatteoppkreverkontorene. Skatte- og avgiftskrav må dermed betales via kontobaserte løsninger eller med kontanter i bank.

Skatteetaten

Sist oppdatert: 05. mars 2018