Formannskapets innstilling til budsjett og handlingsprogram på høring

BudsjettFormannskapet vedtok 29. november 2018 sin innstilling til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019–2022. I tråd med kommunelovens § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3 legges innstillingen ut til alminnelig ettersyn før kommunestyrets behandling 13. desember 2018. Formålet med alminnelig ettersyn er å legge til rette for offentlig debatt, samt åpne for at alle interesserte får mulighet til å komme med innspill til budsjettet og dets innhold.

Formannskapets innstilling, og Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019–2022 er også tilgjengelig hos Servicetorget på Bamble rådhus, og Bamble bibliotek og litteraturhus på Stathelle.

Henvendelser vedrørende Budsjett 2019 og handlingsprogram 2019–2022 kan rettes til Servicetorget på telefon 35 96 50 00 eller ved personlig oppmøte, og til postmottak@bamble.kommune.no.

 

Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022

Vedlegg til Formannskapets innstilling

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022