Helse og omsorg er vaksinert

Ledergruppa i enheten for helse og omsorg er vaksinert

Vaksine ledergruppe HO/PLØKInfluensavaksinen er viktig for å beskytte personer med kroniske sykdommer og svakt immunforsvar. Det dør ca 900 personer i Norge per influensasesong. Det er spesielt viktig at ansatte i helse og omsorg som er tett på disse pasientene på sykehjem og i hjemmetjenesten vaksinerer seg for å beskytte disse gruppene.

Virksomhetslederne i helse og omsorg går derfor foran med et godt eksempel.

Sist oppdatert: 21. desember 2018