Informasjonsmøte om regulering på Bunestoppen

Invitasjon til informasjonsmøte om regulering på Bunestoppen

Invitasjon - Sundbytoppen

Det inviteres til åpent møte for alle interesserte parter for å orientere om reguleringsplanen som er under arbeid for Bunestoppen. Vi ønsker i møtet å få inn tanker og innspill til planprosessen. Det vil i møtet bli presentert skisser for tenkt utbygging, og viktige premisser for reguleringsbestemmelsene. Møtet holdes tirsdag 28.08 kl. 18 på Halen gård.

Agenda for møtet er:

  • Innledende om reguleringsplaner
  • Oppsummering av innkomne merknader og premisser for planforslaget
  • Resultat av geotekniske undersøkelser, registrering av naturmangfold og evt. arkeologisk registrering
  • Undersøkelser om barn og unges lekeområder
  • Presentasjon av løsningsforslag
  • Spørsmål og gjennomgang av viktige temaer

Situasjonsplan

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Siri M. Ludvigsen v/ Ola Roald AS Arkitektur // 45436130 // sml@olaroald.no

Sist oppdatert: 21. desember 2018