Kampanje om viltpåkjørlser

Hva gjør du hvis ulykken inntreffer?

Bamble viltnemnd har vært i møte med flere instanser for å rette blikket mot viltpåkjørsler i Telemark fylke. Årlig blir over 5000 elg, hjort og rådyr drept i sammenstøt med motorkjøretøyer på norske veier. Slike sammenstøt medfører store samfunnsøkonomiske kostnader grunnet skader på materiell og personer. Hvert år er det alvorlige personskader knyttet til viltulykker, og dødsulykker forekommer. I tillegg er det store lidelser for dyrene som blir skadet. HVA GJØR DU HVIS ULYKKEN INNTREFFER?


VED VILTULYKKE - RING 02800

Les mer om kampanjen her