UKM Bamble 2019

Påmelding til UKM er åpnet: Gå inn på UKM.no – finn Bamble og meld dere på!

UKM logoUKM 2019 (Ung Kultur Møtes) avvikles lørdag 9. februar kl. 18:00 i Sentrumsgården, Langesund. Utstillingen åpner kl. 17:00.

Virksomhet for kultur og Virksomhet for oppvekst samarbeider hvert år om å gjennomføre Ung Kultur Møtes (UKM) i Bamble kommune. Her kan ungdom fra 8. klasse og ut videregående delta med ulike kulturuttrykk, som sang og musikk, dans, cosplay, sjonglering, billedkunst, e-sport, keramikk, film, modellkitt eller hva som helst ungdommene driver med.

UKM foregår andre lørdag i februar hvert år i Sentrumsgården. Informasjon til kommunens ungdommer formidles hvert år via skolene og sosiale medier.

Arrangementet er en arena for unge kunstnere, artister og andre utøvere til å møte et publikum, møte andre med samme interesse og til å vise sitt talent. Arrangementet er ingen konkurranse – det er mangfoldet, kreativiteten og helhetsinntrykket av innslagene som premieres ved at noen utøvere plukkes ut til å representere Bamble på fylkesmønstringen for Telemark. Det avholdes også en årlig landsmønstring på nasjonalt nivå, med innsendte bidrag fra fylkesmønstringene.

Sist oppdatert: 21. desember 2018