Vinner av konkurransen – Framtidas ungdomsskole

Bamble kommune inviterte til pressekonferanse på Skjærgårdshotellet.

Framtidas ungdomsskoleBamble kommune arrangerte tirsdag 27.11 pressekonferanse på Quality Hotell Skjærgården i forbindelse med offentliggjøringen av vinnerkonseptet i konkurransen «Framtidas Ungdomsskole med tilhørende idretts-basis- og svømmehall».

På bildet fra venstre:  Rådmann Tore Marthinsen, Roger Dreyer, Tony Lefsaker og Rolf Andersen fra Backe.

Det var entreprenør Backe Vestfold Telemark som vant konkurransen med sitt konsept «Razzle Dazzle». Backe Vestfold Telemark var tilstede med tre representanter inklusive adm.dir. Roger Dreyer.

Prosjektansvarlig og rådmann Tore Marthinsen ønsket presse og oppmøtte velkommen og innledet med å uttrykke entusiasme og glede  på vegne av Bamble kommune og alle som har jobbet med prosjektet gjennom de siste årene. «Dette er en stor satsing og investering for Bamble kommune og  en milepæl i så måte».

Kristin Borander som er kommunens eksterne prosjektleder fra WSP orienterte rundt anskaffelsesprosess og det omfattende arbeidet rundt evalueringen.

Leder av evalueringskomiteen Amund Gulden fra FuthArk arkitekter presenterte vinnerkonseptet med tegninger og skisser av bygningsmassen og landskapsplaner. Disse  viste hvordan arealer og funksjoner i bygningsmassen henger sammen og danner et helhetlig konsept med idrettshaller og uteområder.

«Dette blir et område som innbyr til besøk fra kommunens innbyggere og andre tilreisende»

Kommunalsjef Trond Gausnes var rask med å uttrykke at dette blir en flott skole. Kanskje Norges beste? Enhet skole/barnehage vil i tiden frem mot at den nye skolen tas i bruk jobbe med organisasjonsutvikling for på best mulig måte forberede elever og lærere  på overgangen fra fem ungdomsskoler i dag, til en ny felles ungdomsskole.

Vi gleder oss til fortsettelsen:)


Se arkitekttegninger over byggene

Se skolens egne sider

Se opptak fra gårsdagens pressekonferansen


Se bilder/tegninger for hvordan skolen blir seende ut. Klikk på bildene for å forstørre dem.

Fasade mot sør

 

Fasade mot øst

 

Skolen hjerte

 

Kart over skolen