Åpne møter i April

Åpne møter april 2019

Eldrerådet 08.04 kl. 09.00
- Bamble rådhus, Synken


Kontrollutvalget 08.04. kl. 10.00
- Bamble rådhus, Langen

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.04 kl. 13.00
- Bamble rådhus, Formannskapssalen

Ungdomsrådet 08.04. kl. 15.45
- Bamble rådhus, Langen

Landbruksnemnda 09.04 kl. 18.00
- Bamble rådhus, Formannskapssalen

Administrasjonsutvalget 09.04 kl. 13.00
- Bamble rådhus, Synken

Teknisk utvalg 10.04 kl. 10.00
- Halen gård.

Oppvekst- og kulturutvalget 10.04 kl. 17.00
- Bamble rådhus, Langen
(Befaring Telemark museum kl. 14. Ordinært møte på rådhuset fra kl. 17.00)


Helse- og omsorgsutvalget
10.04 kl. 16.00
- Bamble rådhus, Formannskapssalen


Formannskapet
11.04 kl. 08.30
- Bamble rådhus, Formannskapssalen


Arbeidsgruppe - politisk reglement
11.04, umiddelbart etter Formannskapet
- Bamble rådhus, Formannskapssalen


Arbeidsgruppe - politisk reglement
02.05 kl. 12.00
- Halen gård


Kommunestyret
02.05 kl. 17.00
- Halen gård

Sist oppdatert: 02. januar 2020