Årets seniorseminar

Seniorseminaret - 2019 er gjennomført

Seniorseminar - Inger Lise og KetilBamble skal være en god kommune å bo i. Helsestasjon for voksne ønsker å støtte seniorer til å leve et godt liv. Hovedoppgaven er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for hjemmeboende seniorer.

Innbyggerne får tilbud om å delta på seniorseminar det året de fyller 77 år. De trenger ikke å ha problemer i hverdagen for å benytte seg av tilbudet.

Hensikten med tilbudet er:

  • å samtale om det som har betydning for hverdagsliv og helse
  • å snakke om gleder og utfordringer de opplever
  • erfaringsutveksling med andre seniorer
  • å gi informasjon om tilbudene i Bamble kommune

Seminaret ble arrangert på Halen Gård i Langesund den 14. februar med 21 deltakere, som alle mottok en mappe med nyttig informasjon.

Videre ble følgende temaer diskutert:

  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Bolig og nærmiljø.
  • Psykisk og fysisk helse

Hvert tema ble introdusert, etterfulgt av samtale med de andre deltagerne i grupper. Samtalen bidro til refleksjon og erfaringsutveksling rundt livskvalitet og egen hverdag. Fast innslag på seminaret er forebyggende brannvern. I tillegg var Seniornett Bamble representert for å gi informasjon om et nytt kurstilbud om PC/IPAD/nettbrett. Årets seminar ble livlig med svært engasjerte deltakere.

Seniorseminar - Trine           Seniorseminar - Lene

Sist oppdatert: 02. januar 2020