Bamble kommune slutter seg til opprop mot atomvåpen

Bamble kommunestyre har fattet vedtak om at ordfører Hallgeir Kjeldal signerer ICANs cities appeal på vegne av Bamble kommune

Appellen utgjør en oppfordring til regjeringen om å signere og ratifisere FNs traktat om atomvåpenforbud. Kommunestyret fattet 05.09.19 følgende vedtak:

 

1) Bamble Kommunestyre er dypt bekymret over den alvorlige trusselen atomvåpen representerer for lokalsamfunn over hele verden. Det er vår overbevisning at våre innbyggere har en rett til å leve i en verden uten denne trusselen. Enhver bruk av atomvåpen, enten med vilje eller ved et uhell, vil ha katastrofale, vidtrekkende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om atomvåpenforbud (TPNW) og oppfordrer vår regjering til å signere og ratifisere traktaten.

2) Kommunestyret ber ordføreren på vegne av Bamble Kommune om å signere ICANs "cities appeal".

3) Kommunestyret ber rådmannen om å sikre at kommunen ikke investerer penger i selskaper som produserer atomvåpen.

4) Kommunestyret ber rådmannen om å informere via kommunens nettsider at Bamble Kommune har gjort disse vedtakene og tilsluttet seg oppropet til ICAN.

Sist oppdatert: 02. januar 2020