Byvekstavtale Grenland

Politisk behandling av forhandlingsmandat i Bamble kommunestyret 2. mai.

Bypakke GrenlandSaken om «Byvekstavtale Grenland – mandat for forhandlinger» skal, i månedene framover, til politisk behandling i kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble og Telemark fylkeskommune.

Byvekstavtaler er navnet på regjeringens samferdselssatsing for de ni største byområdene. Tidligere bypakker og belønningsavtaler skal nå samles i én gjensidig, forpliktende avtale mellom staten og byområdet. Grenland kan gå inn i en byvekstavtale på bakgrunn av Bypakke Grenland fase 1, uten å utvide bompengefinansieringen eller å øke takstene. Grenland kan forhandle om nye statlige midler til blant sykkel, gange, kollektivtransport, stasjons- og knutepunktutvikling, og planlegging av fremtidige prosjekter.

Før forhandlingene om en byvekstavtale med staten kan starte, må blant annet kommunestyret i Bamble kommune gi et utvalg politikere mandat til å forhandle frem en byvekstavtale. Den politiske saken med alle vedlegg er offentliggjort på Bamble kommunes nettsider og allerede nå kan du lese saksfremlegget og mandat for forhandlingene.

Dersom alt går etter planen kan Grenland starte forhandlinger med staten etter fylkestingets vedtak i juni. Når det foreligger en fremforhandlet forslag til avtale, vil det legges fram en ny sak for politisk behandling hos alle parter.
 

Byvekstavtale

Saken til kommunestyremøtet

Bypakka