E-18 Dørdal - Grimstad er ute på høring

E-18 Dørdal - Grimstad er ute på offentlig høring. Høringsfristen er 28. mai 2019