E18 Rugtvedt - Dørdal er åpnet

Mandag 2.desember 2019 åpnet nye E18 Rugtvedt - Dørdal for trafikk. Den nye firefelts strekningen er på ca. 16,5 km.

Samferdselsminister Jon Georg Dale klippet snora, endelig får vi en ny sikrere vei gjennom Bamble kommune.

Reguleringsplan med konsekvensutredning for ny E18 Rugtvedt-Dørdal, utarbeidet av Statens vegvesen, ble i sin tid vedtatt av Bamble kommunestyre 04. mars 2013.

Bamble kommune gleder seg over ny firefelt E-18 gjennom Bamble.

 .

  

 

Sist oppdatert: 02. januar 2020