Godkjente listeforslag

Bamble valgstyre har i møte 15.05.2019 godkjent listeforslagene.