Grasmyr barnehage har blitt naturbarnehage

I forrige uke ble Grasmyr barnehage døpt om til Grasmyr naturbarnehage.

Kjetil Krogstad sammen med ordførerMandag 11. februar hadde barnehagen offisiell åpning som naturbarnehage. Ordføreren kom og klippet snoren sammen med et barn fra barnehagen. Dette barnet var på kontoret til ordføreren denne uken for å snakke med han om hvordan man bla. klipper snorer, og ordføreren har gått med på å låne fra seg ordførerkjedet sitt til dette barnet på åpningen.

På bildet: Virksomhetsleder Kjetil Krogstad, Grasmyr naturbarnehage og ordfører Hallgeir Kjeldal.

Når man prater om denne barnehagen, legger folk vekt på skogshytten, uteområdet, torvtak og bygg som passer godt inn i terrenget. Her mener barnehagen de skiller seg ut fra andre barnehager, med uteområdet i naturen og annet som definerer dem. De liker å tenke at de har tatt naturen inn i barnehagen og at naturen er læringsarenaen. Grunnet dette kan de lettere forme prosjekter, aktiviteter, lek og mer knyttet opp til naturen. De er mye ute og har naturen rett utenfor gjerdet sitt. Dette tenker de og passer godt inn i naturprofilen sin.

Barnehagen har også en skogshytte som brukes mye. Den ligger 200 meter utenfor gjerdet og inn i skogen. Her er alle gruppene fast og den brukes mye. Her drar de ofte på tur og leken bygger seg på elementer fra naturen og de tar som regel ikke med seg leker fra barnehagen opp dit. Noen dager startes dagen i hytten også, hvor foreldrene leverer barna og det blir servert frokost. Her har de mulighet til å være frie, leke uten gjerder og ha en mye større utfoldingsarena. Likevel – rett ved siden av barnehagen!

Personalet som jobber i barnehagen har bakgrunn, kompetanse og erfaringer fra naturen. Naturen kan brukes på så mange måter, noen rappellerer, klatrer, bruker vannet, jakter, sanker inn mat og mer. Dette er med og skaper et mangfold blant personalet og dette mangfoldet benyttes allerede. Barnehagen sin egen visjon er «Mangfold og muligheter», og det tenker de at de gir barna gjennom fokuset på natur.

Bildet under: Marit S. Skaugen kledde seg i nasjonale farger for anledningen.