Kommunen gratulerer

Kommunen gratulerer Gry Grindbakken med stipend fra Norsk kulturråd!

Som en av seks mottakere fra Telemark har filigransølvsmedmester Gry Marie Grindbakken fra Stathelle blitt tildelt diversestipend fra Norsk kulturråd. Bamble kommune gratulerer hjertelig!

Om ordningen:

«Diversestipend skal vere eit bidrag til den kunstnarlege verksemda til den einskilde søkjaren. Det kan mellom anna gjevast støtte til etablering, kurs, reiser, fordjuping, material, utstyr, marknadsføring, konsulentbistand m.m. «

Se tildelingene her

Sist oppdatert: 02. januar 2020