Kunngjøring 15.11.2019

Kunngjøring 15.11.2019 - utbyggingsavtale Grasmyr