Nytt personvernombud

Bamble kommune har fått nytt personvernombud.

Nytt personvernombudBamble kommune har fått nytt personvernombud som starter jobben fra 1. mars 2019.

Nytt personvernombud
Navn: Grim Eide
Epost: grim.eide@bamble.kommune.no
Mobil: 477 13 095

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.
 

Les mer om personvernombudets rolle