ANMODER STERKT OM IKKE Å BRUKE ÅPEN ILD

Brannsjefene i Grenland gir en sterk anmodning om å ikke bruke åpen ild i skog og mark frem til det generelle bålforbudet trer i kraft den 15. april.

Tørt rekordtidlig

Skogbrannindeksen viser at det har blitt rekordtidlig tørt i år. Vi nærmer oss påsken og det er forventet et høyt aktivtetsnivå i skog og mark. Dette medfører et særlig strengt aktsomhetsnivå og det vil mange steder være uforsvarlig å gjøre opp åpen ild utendørs.

 

Engangsgriller og brannfarlig avfall

Dette omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger, og håndtering av brannfarlig avfall og lignende. Dette for å hindre faren for uønsket antennelse og spredning.  

 

Trenger innsatspersonellet

Brannvesenet har den siste tiden merket en økning av unødvendige utrykninger til bål- og bråtebranner som har kommet ut av kontroll.

Vi ønsker at vårt innsatspersonell hovedsakelig skal benyttes der hvor ressursene trengs aller mest i denne Covid19-pandemien.

Det er også viktig poeng for oss at brann- og redningsmannskapene holder seg friske og dermed unngår unødvendig eksponering.  

 

Nasjonal dugnad

Brannsjefene oppfordrer alle til å respektere den tydelige anmodningen om å ikke bruke åpen ild, og samtidig bidra til den nasjonale dugnaden for at samfunnet skal være mest mulig trygt og godt.  

Grilling i egen hage og hustomt er definert som innmark og kan tillates, men er ikke unntatt aktsomhetsnormen.  

 

Det gjøres oppmerksom på at skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.  

Takk for at du bidrar!   

Brannsjefene i Grenland

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020