Anmodning mot bruk av all åpen ild utendørs

På grunn av korona-pandemien anmoder brannsjefen i Bamble om opphør og bruk av all åpen ild utendørs. Anmodningen omfatter bruk av all åpen ild utendørs inntil situasjonen har normalisert seg.

Årlig vårtegn er at brannvesenet må rykke ut på ulike branner ifm. bruk av åpen ild som har kommet ut av kontroll, gjerne i forbindelse med bråtebrenning eller gressbrenning. Vi har alle ett aktsomhetskrav for å forebygge branner. I denne spesielle situasjonen som vi nå står ovenfor ber Brannsjefen om at vi alle har ett ekstra fokus på å opptre på en slik måte at brann ikke forekommer. Brannsjefen ønsker på denne måten å oppnå at brannvesenet ikke vil måtte rykke ut på hendelser som med enkle tiltak burde vært unngått, men heller kunne mobilisere til hendelser der liv og helse står på spill. Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere anmodningen mot bruk av all åpen ild utendørs inntil videre.

Det gjøres oppmerksom på at skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

 

Jørn Urberg Tveten

Brannsjef 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020