Tilskudd for etablering av digital veiledningstjeneste

Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) har besluttet å tildele kr 100 000 i tilskudd til Bamble kommune for etablering av en digital veiledningstjeneste.

KMD utlyste 18. september to millioner kroner til kommuner som ønsker å iverksette tiltak for å gi opplæring og veiledning rettet mot innbyggere som har behov for åkt digital kompetanse for å kunne benytte digitale verktøy og tjenester. Formålet med ordningen, og utbetaling av tilskudd i denne sammenheng, fremkommer i utlysningsteksten og et utdrag er å finne på sidene til KS: Link til KS

På regjeringens sider finner du mer informasjon om hvem som har fått tildeling: Link til Regjeringen

Bamble kommunes skal benytte tilskuddet til å:

  • Etablere et fast lavterskeltilbud slik at alle innbyggerne skal føle at de har lik tilgang til kommunale og statlige digitale tjenester.
  • Tilby innbyggerne opplæring, kurs og veiledning i bruk av informasjonsteknologi i å få tilgang til kommunale og statlige digitale tjenester.
  • Innbyggerne har et minimum av digital kompetanse nødvendig for å kunne være informert og delta i dagens digitaliserte hverdag.
  • Innbyggerne skal kunne oppleve en mestringsfølelse i det digitale samfunnet
  • Økt effektivitet i kommunikasjonen mellom innbyggerne og offentlig sektor gjennom bedre digital kompetanse.
  • Tilbudet skal være for alle - uansett alder. Selv yngre brukere som i utgangspunktet kan synes å være digitale og ivrige brukere av for eksempel smarttelefoner og spill, kan ha utfordringer i møtet med bestemte teknologier eller begrepsapparat som benyttes i tilknytning til de offentlige tjenestene  

Nye tilbud skal være på plass i løpet av 2021 og vil bli fortløpende annonsert når de er klare.

Sist oppdatert: 08. desember 2020