Campingplasser og gjestehavner kan holdes åpne

Ordfører har i dag vedtatt følgende forskrift gjeldende for campingplasser og gjestehavner i Bamble.

Forskriften tar hensyn til veiledningen som er utarbeidet av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark fylke.

Følgende forskrift ble vedtatt med ordførers delegerte fullmakt gitt i kommunestyret 12.03.20.

ENDRET FORSKRIFT OM STENGING AV CAMPINGPLASSER, BOBILCAMPING OG GJESTEHAVNER, FOR BEGRENSNING AV KORONASMITTE I BAMBLE KOMMUNE


Hjemmel: Smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. første ledd.


1. Forskrift om stengning av campingplasser, bobilcamping og gjestehavner, for begrensning av koronasmitte i Bamble kommune av 27.03.2020, oppheves 1.05.2020.


2. Følgende forskrift gjelder i perioden fra 1.05.2020 til 10.06.2020:


a. Campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner kan holdes åpne.


b. For campingenheter er det kun tillatt dersom det foreligger sesongleie, og campingenheten har eget sanitæranlegg med avløp. Det er ikke tillatt med åpning av døgnplasser på campingplasser og andre oppstillingsplasser for bobil. Vanlige hytter som tilhører campingplassen, og som har sanitæranlegg med avløp, kan holdes åpne.


c. Campingplassenes og gjestehavnenes sanitæranlegg, samt andre fellesanlegg holdes stengt.


d. De enkelte campingplasser og gjestehavner utformer lokale regler for gjestenes atferd under oppholdet (basert på generelle sentrale forskrifter, men tilpasset og innskjerpet for den enkelte campingplass og gjestehavn).


e. For gjestehavnene gjelder i tillegg følgende:


i. Ingen båter skal ligge utenpå hverandre
ii. Minst 2,5 meter avstand mellom båtene


f. Bamble kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020