Hva er coronavirus?

Dette bør du vite om det nye viruset.

 

Et hittil ukjent coronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveissykdom i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. Dette opplyser Folkehelseinsituttet om på sine nettsider.  

Flest tilfeller i Kina

Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom. Enkelte dødsfall er rapportert.

Flertallet av de smittede personene har tilknytning til millionbyen Wuhan sentralt i Kina. Så langt ser det ut til at de fleste dødsfallene dreier seg om mennesker som var syke fra før og var svekket, med alvorlig underliggende sykdom.  

Følger situasjonen tett

Folkehelseinstituttet har kontinuerlig kontakt med internasjonale nettverk som verdens helseorganisasjon (WHO), og følger situasjonen tett med faglige fora og varslingssystemer. De varsler videre kommuner og sykehus med oppdatert informasjon når den er tilgjengelig.

Kommuneoverlegen i alle kommuner holdes oppdatert og vil informere og opprette tiltak etter behov og råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  

Oppdatert informasjon finner du på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020