Du kan søke om forskudd på dagpenger

Alle som søker NAV om forskudd på dagpenger på fredag 3. april vil få sin utbetaling før påske.

Ny ordning

Er du permittert eller arbeidsledig så kan du nå søke NAV om forskudd på dagpenger. Den nye søknadsfunksjonen ble lansert mandag 30. mars.  

Gjelder ikke alle

Ordningen gjelder derimot ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende, der Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning. For denne gruppen jobber regjeringen videre med å finne en løsning.   

Utbetales før påske

287 200 arbeidstagere har de siste ukene søkt om dagpenger fra NAV fordi de er blitt permittert eller oppsagt.

NAV gjør det mulig for disse å søke om forskudd på dagpenger fra mandag 30. mars.

Alle som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling innen onsdag 8.april, altså dagen før skjærtorsdag.  

Dette må du gjøre

For å få forskudd må du:

  • Ha søkt om dagpenger
  • Fylle grunnleggende krav for rett til dagpenger
  • Søke om forskudd 

Du må fortsette å sende inn meldekort.   

Mer informasjon finner du på NAV

Sist oppdatert: 18. oktober 2020