Ekstraordinært kommunestyremøte

Fredag 26.juni kl.12.00

Møtet holdes som fjernmøte (Teams). Møtet er stengt for publikum og presse, men pressen inviteres i egen møteinnkalling til å følge møtet på Teams. Møtet streames og publikum kan følge med via kommunens hjemmesider.

Se kommunestyret her 


Dette ekstraordinære møtet er satt opp for å fatte vedtak i de sakene kommunestyret ikke rakk å behandle i møtet 11. juni. I tillegg er det lagt opp til behandling av noen saker som krever kommunestyrevedtak før sommeren.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020