Endring i betalingsfrister

Skatteetaten har endret betalingfrister. Fristene gjelder mva, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift og finansskatt.

Disse fristene er utsatt som følge av korona-situasjonen.

•Utsatt frist for innbetaling av merverdiavgiften, første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.

•Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.

•Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere, første termin er utsatt fra 16. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

•Utsatt frist for innbetaling av arbeidsgiveravgift, andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

•Utsatt frist for innbetaling av finansskatt, andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.  

For oversikt

Mer informasjon tiltakspakker finner du på skatteetaten.no 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020