FHI presiserer testkriteriener

Det minnes om at smitteverntiltakene er til for å beskytte risikogrupper og redusere belastningen på helsetjenesten. Her kan du lese hvem som blir testet.

 

Kan ikke alle som ønsker det bli testet?

Norge er blant de landene som tester flest i forhold til innbyggertall. Blant de som er testet i Norge til nå, har 95 prosent fått negativt prøvesvar. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig må testkriteriene presiseres.

Hvem bør testes?

Det er prioritert å teste de som har akutt (plutselig inntreffende) luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:

  • Har behov for innleggelse.
  • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.
  • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (denne gruppen kan vurderes for testing også ved mildere akutt luftveissymptomer som har vart over 2 døgn, mens de holder seg hjemme).
  • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).
  • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres? 

  • Personer uten symptomer skal IKKE testet for covid-19.
  • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon (forkjølelse eller vondt i halsen), tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger.

Forkjølet?

Om du ikke er satt i karantene eller er en av de som bør teste deg så skal alle med symptomer på luftveisinfeksjon, uavhengig av dette, holde seg hjemme.  

«Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet», sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Foer mer informasjon se Folkehelseinstituttet.  

Sist oppdatert: 18. oktober 2020