Flere brev fra brukere av SvarUt er forsinket

Forsinkelsen gjelder post som ble sendt til utskrift 4. desember.

Flere brev som er sendt fra brukere av SvarUt, er forsinket med ti dager.

Forsinkelsen gjelder post som ble sendt til utskrift 4. desember. Feilen oppstod i forbindelse med bytte av driftsleverandør for svar-ut-tjenesten. Alle brevene ble skrevet ut og sendt per post mandag 14. desember.

Vi beklager hendelsen. Ta gjerne kontakt med oss på fiks@ks.no hvis dere har spørsmål.

Sist oppdatert: 15. desember 2020