Råd fra kommunepsykologen

Om følelser og rus

Vi mennesker håndterer vanskelige følelser på forskjellige måter. De aller fleste finner fram til greie måter å håndtere følelser på, men for noen er det ekstra vanskelig. Det kan være mange grunner til det. Det er viktig at måten vi håndterer følelsene våre på ikke er skadelige, verken på kort eller lang sikt.

Bruk av rusmidler kan kjennes godt i øyeblikket, men gi skadelige virkninger. Kommunepsykologen oppfordrer deg til å tenke gjennom ditt forhold til alkohol og andre rusmidler. Kanskje er det på tide å gjøre noen grep, som kan forhindre at bruk av alkohol eller andre rusmidler blir et langvarig problem for deg eller familien din.

Du kan kontakte den kommunale støttetelefonen på 481 96 614 for videre innspill og hjelp.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020