FRISK BRIS HJELPER

Frisk Bris har i 11 år hjulpet mennesker i vanskelige situasjoner til å mestre hverdagen.

 

Vi kan alle havne i situasjoner i livet som gjør at vi trenger litt hjelp.


Her kan du høre noen av historiene til de som har fått hjelp av Frisk Bris.


Videoen er laget av Henning Weider

VIDEO FRISK BRIS

 

Sist oppdatert: 27. november 2020