Fysisk folkemøte avlyst - blir digitalt

Det fysiske Folkemøtet i Bamble kommune den 24.september 2020,vedrørende oppstart av reguleringsplanarbeidet E18 Dørdal-Tvedestrand, er avlyst. Det vil i stedet bli gjennomført et digitalt folkemøte. OBS! NY DATO FOR MØTET!!!

OBS! OBS! Digital overføring av folkemøtet blir gjennomført 23.september kl.18:00-19:30

Lenke ligger på Nye Veier sine nettsider

Folkemøtet er åpent for alle og du trenger ingen brukerprofil/innlogging for å delta. Det blir mulig å stille spørsmål via møteoverføringens kommentarfelt, samt benytteprosjektets medvirkningsportal. Her ligger også forslag til planprogram, kart som viser varselgrenser og annen nyttig informasjon.

 

Nye Veier skriver:

I forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet E18 Dørdal-Tvedestrand er det neste uke planlagt seks folkemøter. Styret i det interkommunale plansamarbeidet har uttrykt et ønske om å legge til rette for fysiske folkemøter i tillegg til digitale. Nye Veier har planlagt og ønsket å tilrettelegge for at folkemøtene kan gjennomføres på begge måter.

 

Nye Veier følger fortløpende med på utviklingen i smittesituasjonen og har hatt et behov for å gjøre en vurdering på om det er forsvarlig å avholde fysiske folkemøter nå. Nye Veier står som ansvarlig arrangør og kan ikke delegere dette ansvaret. Den siste uken har folkehelseinstituttet (FHI) registrert en økning i antall covid-19 tilfeller. Av hensyn til smittevern og personsikkerheten til de som deltar på folkemøtene er selskapets policy å ikke avholde fysiske folkemøter slik situasjonen er nå. De fysiske folkemøtene vil derfor bli avlyst.

 

Sammen med vår rådgiver COWI AS jobbes det med et opplegg for gjennomføring av digitalt folkemøte. Nye Veier vil snarest mulig gjennom annonsering, pressemelding, informasjon på Facebook osv. komme ut med informasjon om hvordan opplegget blir for digitalt folkemøte. Styreleder og plankoordinator vil bli holdt fortløpende orientert om og blir gitt mulighet til å komme med innspill til dette.

 

Ny firefelts motorvei

Det planlegges firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.

 

Informere om planprosessen

Formålet med folkemøtene er å informere om mål i prosjektet, planprosessen, samt rammer for planarbeidet. Det vil være mulig å stille spørsmål. Senere vil det arrangeres folkemøter hvor tema blir utforming av selve veianlegget.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020