Informasjon om ferdselsforbud

Det er ferdselsforbud i fuglefredningsområder

Brukerne av skjærgården må respektere ferdselsforbudet i fuglefredningsområder i perioden 15. april – 15. juli. I disse områdene er det ilandstigningsforbud, og forbudet gjelder også en sone på sjøen 50 meter fra land.  

Husk også båndtvang!

Skjærgårdspark kart

Sist oppdatert: 18. oktober 2020