Innspill til kommuneplanens arealdel

Husk å komme med innspill innen fristen 20.12.2020.

Endelig frist


Kommunestyret har i møte den 12.11.2020 i sak 92/20 fastsatt planprogram – revisjon av kommuneplanens arealdel 2020-2025.

Det er nå mulig å komme med nye innspill til arealdelen innen 20.12.2020 som er den endelige fristen.

Tilbakemelding

Vi vil også gjøre oppmerksom på at de som allerede har sendt inn innspill/ideer har fått en tilbakemelding i form av brev den 19.10.20, hvor deres innspill er mottatt og vil bli vurdert i arbeidet med revisjon av arealdelen. Dere trenger derfor ikke å sende inn deres innspill på nytt.

Sendes hit

Innspill til nye ideer må sendes til Asplan Viak V/Bjørg Wethal Bjorg.Wethal@asplanviak.no med kopi til eva.saetre.andersen@bamble.kommune.no innen endelig frist 20.12.2020.

Sist oppdatert: 27. november 2020